ЗА ПРОЕКТА


Изграждане храм "Св. Патриарх Евтимий"


Цялостни строителни дейности по изграждане на православен храм, посветен на Св. Патриарх Евтимий Търновски
гр. София, кв. Люлин

Описание на проекта

Проектът е дарение от арх. Атанас Вангелов

“Спаси, Господи, Твоите люде и благослови достоянието Си, като даруваш на православния български народ победи над враговете, и запазваш с кръста Си Твоя народ. Амин.”

Идеята за изграждането на втори православен храм в район Люлин, София, е на няколко години. След извършени проучвания за терен е съставен инициативен комитет от представители на църквата, архитекти, строители, бизнесмени и граждани. Член на комитета е и кметът на район Люлин. След всички проучвания съгласно закона, Комисията по архитектура одобри внесения доклад за учредяване право на строеж на православен храм. За покровител на храма бе избран „Св. Патриарх Евтимий Търновски“.

Храмът се изгражда с дарения в Люлин 9 (до 12 ДКЦ и 40 СУ).

Този храм e специален по много причини:
– в България няма друг храм кръстен на Св. Патриарх Евтимий;
– мащабите на храма го превръщат в най-големия проект през последните 30 години;
– теренът, правото на строеж, проектът на храма и всичко извършено до момента е дарение и надежда, че смислени и значими неща могат да ни обединяват.

Подкрепете изграждането на най-големия храм в България за последните 30 години

Банкова сметка за дарения: IBAN BG34STSA93000029634724

Титуляр: Църква Св. Патриарх Евтимий Търновски

Телефон за контакт: 0898654529

 

Архитектура и фасада


Проекът в сравнителен план

 • Камбанария – 29.20 кв.м
 • Кубе – 26.12 кв.м
 • Подземен етаж – 782 кв.м
 • Първи основен етаж – 677 кв.м (37.25 х 21.90)
 • Втори етаж – 253 кв.м
 • Трети етаж– 115 кв.м

  ОБЩО: 1837 кв.м

Днес се случва нещо голямо!
Ние сме съвременници на
изграждането на следващия
емблематичен храм
в страната.

Включи се и ти, подкрепи проекта
и сътвори завет за поколенията!

01
Храм Св. Патриарх Евтимий

37.25х31.90

Люлин, София

Изграждане 2022-сега

03
Храм Св. Неделя

31х15.50

Център, София

Изграждане 1927-1933

02
Храм Св. Климент Охридски

150кв.м.

Люлин, София

Изграждане 1993-1999

04
Храм Св. Троица

35х22.50

Люлин, София

Изграждане 1833-1835

Какво е направено до момента?

Благодарение на родолюбиви и предприемчиви сънародници вече има реализирани и подсигурени следните етапи:

 • Предоставяне на терен

 • март 2020Архитектурен проект

 • декември 2021Получаване на разрешително

 • януари 2022Първа копка

 • октомври 2022Изкопни дейности

 • ноември 2022Изливане на основи

 • януари 2023Изливане на първа надземна плоча

 • 202010 Камбани

 • СегаГруб строеж

Етапи на изграждането

Изкопни дейности

Изливане на основи

 

Първа плоча

 

Камбаните

 

Какво е необходимо


1752

кубика бетон


113

тона желязо


2

железни куполи


арматура и кофраж700 000 лв

Подкрепете изграждането на най-големия храм в България за последните 30 години

Банкова сметка за дарения: IBAN BG34STSA93000029634724

Титуляр: Църква Св. Патриарх Евтимий Търновски

Телефон за контакт: 0898654529

Гаранции за прозрачност

1Плащане само по електронен път
Всички плащания със средства, постъпили по специалната сметка свързана с проекта за материали, услуги, труд, се извършват единствено и само по електронен път.
2Достъп до сметката и валидация за плащане
Достъп до сметката с право на разпореждане имат само от 4 лица избрани от църковното настоятелство към бъдещия храм „Св. Патриарх Евтимий Търновски“.
Всяко плащане се валидира от трима души от четиримата с достъп.
3Публикуване на информацията
Информация за всяко плащане – адресат, дата, основание, фаза на проекта, която касае, платежен документ (копие), фактура, се публикуват на сайтовете www.kambanata.com и www.harizani.com всяка седмица, като се посочват имената на наредителите.
Ако няма извършено плащане, това се отбелязва ежеседмично.
Всяка седмица се обявяват постъпилите средства по сметката и наличните средства. Информацията се предоставя от наредителите.
4Контрол
Контролен съвет – Църковното настоятелство избира 3 лица, които упражняват пълен контрол върху изразходваните средства. Същите имат право на постоянен пасивен достъп до банковата сметка и информация за основанието на всяко плащане свързано с проекта.
Контролният съвет публикува всеки месец до 10-то число протокол от проверката, която касае плащанията извършени през предходния месец. Контролът обхваща едновременно целесъобразност на разхода (относимост към проекта), вкл. количество, качество на платените стоки и услуги. Протоколът следва да съдържа дата и подписи на контрольорите.
5Разпоредители с банковата сметка
• Лъчезар Костадинов Попов
• Атанас Енев Димитров
• Константин Велинов Златков
• Светлин Василев Николчев
6Контролен съвет
• Николай Николов Николов
• Иван Василев Делчев
• Иван Николаев Димитров