Социална кухня към катедралния храм „Св. Троица“ в гр. Бургас

Социална кухня в катедрален храм „Успение Богородично“, гр. Пазарджик
31/03/2022
Сиропиталище към Духовния център на храм „Св. Троица“ в град Добрич
31/03/2022