Социална кухня в Шумен към храма „Св. Трима Светители“ 

Социалната кухня в двора на храм „Свети свети Кирил и Методий“
31/03/2022
Социална кухня в храм „Св. св. Петър и Павел“ Велики Преслав
31/03/2022