Социална кухня в храм „Св. св. Петър и Павел“ Велики Преслав

Социална кухня в Шумен към храма „Св. Трима Светители“ 
31/03/2022
Социална кухня в Духовно – просветения център „Св. Архангел Михаил“
31/03/2022