„Социална кухня” в стола на РИОКОЗ

Социална кухня в Духовно – просветения център „Св. Архангел Михаил“
31/03/2022
Социална кухня в двора на Ловчанска св. митрополия
31/03/2022