Социална кухня в Духовно – просветения център „Св. Архангел Михаил“

Социална кухня в храм „Св. св. Петър и Павел“ Велики Преслав
31/03/2022
„Социална кухня” в стола на РИОКОЗ
31/03/2022