Социална кухня в двора на Ловчанска св. митрополия

„Социална кухня” в стола на РИОКОЗ
31/03/2022
Доброволческата кухня за бедни в Благоевград  към храм „Св. Николай“ Благоевград
31/03/2022