Социалната кухня в двора на храм „Свети свети Кирил и Методий“

Социална кухни за бедни е в столичния квартал Дружба,
31/03/2022
Социална кухня в Шумен към храма „Св. Трима Светители“ 
31/03/2022