Сиропиталище към Духовния център на храм „Св. Троица“ в град Добрич

Социална кухня към катедралния храм „Св. Троица“ в гр. Бургас
31/03/2022
Дом за сираци в с. Нови хан
31/03/2022