Цели на сдружението


Няколко думи за сдружението


ЗАЕДНО, ОБЕДИНЕНИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЯРАТА,КУЛТУРЯТА,САМОБИТНОСТТА И ИДЕНТИЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯТ РОД

УСТАВ НА СДУЖЕНИЕТО


Цели и визия


Създаване на програми, подкрепа на проекти и инициативи насочени към национален и духовен възход на България и българите (включително и тези в чужбина) в следните сфери:community

Социална Интеграция

church-bell

Духовен подем

Насърчаванe на духовното израстване в унисон с българските национални и духовно православни традиции и съвременни тенденции


Дейности за възход


Сдружението осъществява следните дейности:


  •  Проектиране, изграждане, възстановяване и опазване на православни храмове, училища, музеи, читалища и др. ,
  • Съхраняване и възстановяване на значими обекти на българското културно историческо наследство
  • Подкрепа за развитие на български даровити деца
  • · Социална подкрепа на обществено значими личности с принос за развитието на културата, образованието, науката и обществото
  • Социална подкрепа на уязвими членове на обществото
  • Издателска и друга дейност свързана с популяризиране целите на сдружението