Визия

 

 • Искаме България да бъде близо до духовните си православни корени
 • Искаме млади поколения, които
  • познават историята си,
  • милеят и изживяват Вярата си
  • обичат Родината си
  • гордеят се с езика, културата и имат своите будителите за житейски пример
  • владеят занаятите и познават бита, народните песни и танци
 • Искаме училища, учители и родители, които да мисионерства с цел да се противопоставят на всеобщото разтление
 • Искаме народ, който не е безразличен към духовното си развитие и който дава мило и драго за строеж на храмове, за духовното развитие на децата – живите храмове, радуващи за обновяването на манастирския живот
 • Мечтаем за демографски развит народ, да не виждаме пустеещи села, да не се затварят паралелки и цели училища, да не ходят нашите мъже, жени и семейства да слугуват на чужди страни
 • Искаме да опазим поколенията от разтлението на западната култура и от лъжедуховността на източната култура като по този начин им даваме шанс да успеят в живота и да се подготвят за вечния.

 

Цели

 • Работа с млади с цел познаване на историята, христовата вяра, занаяти, спорт и физическо развитие
 • Връзка на градските общества с манастирите с цел помощ, подпомагане и развиване на манастирския живот
 • Работа по стимулиращи мерки за борба с демографската криза, в която се намира България
 • Развиване на социална дейност към нуждаещите се без дискриминация
 • Създаване на платформа – хъб, която да концентрира сходни идеи

 

Проекти

 • Строеж на храм в Люлин
 • Строеж на храм в Русе
 • Създаване на брошура за вредата от безпризорното ползване на екрани от подрастващите
 • Помощ за манастирите.